سبد خرید من
جمع کل :
-
تخفیف :
-
مالیات :
-
قابل پرداخت :
-
چگونه شروع کردیم؟

داستان ما

در روزگاري که فضاي مجازي و ارتباطات تحت وب نقش بسیار پررنگی در زندگی مردم ایفا می کنند قسمت قابل تـوجهی از نیازهـاي جامعه از همین طریق تامین می شود. مجموعه فیگورات با تجربه و دانش تخصصی در حوزه فروش و خدمات ساعت هاي مچی علاوه بر فعالیت بصورت فیزیکی و ارائه خدمات به مشتریان، در راستاي ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات بیشتر، بسیاري از خدمات خود را در قالـب فروشگاه اینترنتی فیگورات عرضه می نماید.
ما چه کسانی هستیم

درباره تیم ما

فیگورات
فروشگاه ما

ملاقات با فروشگاه فیگورات

فیگورات